Редакциялық алқа

«Ғылым және білім» – ғылыми-тәжірибелік журналының редакциялық алқасы

Бас редактор
Наметов А.М.Ветеренария ғылымының докторы, профессор
Редакция алқасы
Вьюрков В. В.Ауыл шаруашылығы ғылымының докторы, доцент
Насиев Б. Н.Ауыл шаруашылығы ғылымының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі
Рахимгалиева С.Ж.Ауыл шаруашылығы ғылымының кандидаты, доцент
Сальников Э. Р.PhD докторы, Сербия  БМ Топырақтану институты
Бозымов К.К.Ауыл шаруашылығы ғылымының докторы, профессор
Губашев Н.М.Ауыл шаруашылығы ғылымының докторы, доцент
Насамбаев Е. Г.Ауыл шаруашылығы ғылымының докторы, профессор
Траисов Б. Б.Ауыл шаруашылығы ғылымының докторы, профессор
Косилов В. И.Ауыл шаруашылығы ғылымының докторы, профессор
Абсатиров Г. Г.Ветеренария ғылымының докторы, доцент
Кушалиев К. Ж.Ветеренария ғылымының докторы, профессор
Стекольников А.А.Ветеренария ғылымының докторы, профессор, РАШҒА корр. мүшесі
Таубаев У. Б.Ветеренария ғылымының докторы, профессор
Радойичич Б.PhD профессор
Залялов И.Н.Ветеренария ғылымының докторы, профессор
Сапанов М.К.Биология ғылымдарының докторы, профессор
Чибилев А.А.География ғылымдарының докторы, профессор, РҒА академигі
Жанашев И.Ж.Техника ғылымдарының кандидаты, доцент
Краснянский М.Н.Техника ғылымдарының докторы, профессор
Монтаев С. А.Техника ғылымдарының докторы, профессор
Милюткин В. А.Техника ғылымдарының докторы, профессор
Рзалиев А.С.Техника ғылымдарының кандидаты, доцент
Алмагамбетова М. Ж.Техника ғылымдарының кандидаты
090009, Қазақстан Республикасы, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51
  • 8 (7112) 50 13 74
  • 8 (7112) 52 21 00
  • zapkazatu@wkau.kz
Жаңалықтарға жазылу