Авторларға арналған ережелер

«Ғылым және білім» – ғылыми-тәжірибелік журналының редакциялық саясаты

Негізгі ережелер

«Ғылым және білім» ғылыми – практикалық журналы – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық- техникалық Университетінің мерзімді басылымы. Журналы тоқсан сайын шығарылады, мақалалары қазақ , орыс және ағылшын тілдерінде жарық көреді. Журнал ауылшаруашылық, ветеринариялық, биологиялық, техникалық, экономикалық және әлеуметтік ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми мақалалар жариялайды.Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт Министрлігінде– № 6132-Ж. от 15. 06. 2005 жылы тіркелген. – ISSN – 2305-9397 Халықаралық мерзімді баспасөз орталығы. Жинаққа жазылуды «Қазпошта» АҚ (индекс 76316) газет – журнал каталогтарынан алуға болады. Құрылтайшысы және иесі – Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық – техникалық университеті.

Журналдың функциялық мақсаты

Ғылыми қауымдастықтың кең ауқымына, оның ішінде халықаралық деңгейде, ғылыми зерттеулердің нәтижелері туралы ақпарат алмасу, оқырмандарды әлемдегі озық тәжірибелермен таныстыру болып табылады.

Журналдың тақырыптық бағыты

Журнал ауылшаруашылық ветеринариялық, биологиялық, техникалық, экономикалық және әлеуметтік ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми мақалалар жариялайды.

Журналдың шығарылымдық мерзімділігі

Жылына 4 рет , тоқсан сайын, тиражбен кемінде 500 дана шығарылады.

Авторларға арналған жариялау шарттары

Біздің журналда жариялауға жоспарланған ғылыми, техникалық және өндірістік мақалалар бір жақты қаралады және редакция алқасынан өтеді. Оң қорытынды жасалған жағдайда, материал жариялау кезегінде редакцияның «портфолиосына» орналастырылады. Жарияланымның жылдамдығы материалдың өзектілігіне және редакцияның осы тақырыптағы «Портфолиосының» толықтығына байланысты. Сонымен қатар, ҚР БҒМ ККСОН төрағасының 12.06.2013 жылы бұйрығымен №943 журналдың ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін, Комитет ұсынған басылымдар тізіміне енгізу шарттарының бірі – шет тілдерінде басылымдардың болуы; ағылшын тіліндегі мақалалар кезектен тыс басылым құқығына ие болады.

Журналға мақалалар дайындағанда келесі ережелерді сақтауды ұсынамыз

Мақала стандартттау, метрология және сертификаттау жөніндегі мемлекетаралық кеңес қабылдаған ГОСТ 7.5 -98 «Журналдар, жинақтар ақпараттық басылымдар,Жарияланған материалдардың баспа дизайны» бойынша қатаң түрде рәсімделуі керек (№1 хаттама: №1:3 28.05.1998, сондай ақ ГОСТ 7.1-2003ж сәйкес келтірілген библиографиялық тізімдер «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі мемлекетаралық кеңес қабылдаған библиографиялық сипаттама жалпы талаптар мен рәсімдеу ережелеріне сәйкес болуы қажет. (2003 жылғы 2 шілдедегі №12 хаттама).

Баспа материалдары дизайны элементтерінің реттілігі келесідей

 • UDC индексі(ғылыми кітапханаларда бар индекс нұсқаларына сәйкес);
 • авторлпр туралы ақпарат ( тегі, аты жөні, ғылыми дәрежесі, дәрежесі, тұратын мекен жайын көрсете отырып, жұмыс орынының мекемесінің толық атауы) Барлық жариялар авторларының адресі (негізгі атордың көрсеткіші);
 • Жарияланған материалдардың атауы ( бас әріптермен, қалың, 11 тармақша, Times New Roman, Times New Roman KК ЕК, абзац ортасынан жазылады).

Соның ішінде ағылшын тілінде

 • DOI (ДОИ) әр мақалаға кіре аласыз, – DOI (ДОИ) әр мақала үшін сілтеме арқылы алуға болады.
 • Әр автордың он алтын сандық оркид коды. Егер бұл код болмаса, сіз orcid.org сайтына тіркелуіңіз керек, тіркелу 1 минутты құрайды. Скришенттер қабылдамайды, мақаланың басында, автор фамилиясын толық орцид идентімен және қоғамдық рекордқа сілтеме мен мәлімдейді: ORCID.ORG.
 • аннотация 150-300 сөз (жарияланған материал мәтінінде берілген);
 • кілт сөздер (курсив) (кілт сөздер саны: 3-тен 10-ға дейін);
 • мақаланың мәтіні;
 • ГОСТ 7.1-2003 сәйкес пайдаланылған әдебиеттер тізімі «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Жинақтаудың жалпы талаптары мен ережелері »(12 тақырыптан аспайды), сілтемелер мәтінде айтылғандай орналастырылған.

Қазақ тіліндегі пайдаланылған әдебиеттердің тізімі латин кестесіне немесе конвертерді пайдалануға қазақ тілінің алфавитына сәйкес даярланды сілтеме

 • Түйіндеме (егер мақаланың мәтіні қазақ тілінде болса, онда түйіндеме орыс және ағылшын тілдерінде, егер мақаланың мәтіні орыс тілінде болса, онда түйіндеме – қазақ және ағылшын тілдерінде, егер – ағылшын тілінде болса, онда түйіндеме – қазақ және орыс тілдерінде) 100-300 сөз болу қажет.
 • Материалдар баспа түрінде (1 дана) және электронды түрде, парақтың барлық жағында шеттері 2,5 см, Word A4 редакторында, Times New Roman шрифтімен, 11 өлшемді, бір интервалмен беріледі.
 • Графикалық материал мәтінге енгізіліп, графикалық редакторда орындалуы керек. Сурет жазулары барлық белгілермен берілген. Реттік нөмірленген кестелердің тақырыптары болуы керек (кестелер – 5-тен көп емес, суреттер – 5-тен көп емес).
 • Аннотацияларды, конспектілерді және суреттер мен кестелерді ескере отырып, қолжазбаның жалпы көлемі, 5-8 бет болу қажет.
 • Мақалаға барлық авторлар қол қоюы керек (төрт автордан артық емес). Журналдың бір санында бір автордың 2-ден көп емес мақаласын жариялауға рұқсат етіледі.
 • Жеке парақта авторлар туралы ақпарат беріңіз (ұйымы, қызметі, ғылыми дәрежесі, мекен-жайы, байланыс телефоны).
 • Мақалаға журналдың редакция алқасының құрамына кірмейтін және мақала тақырыбына жақын салаларда зерттеулер жүргізетін 2 тәуелсіз ғалымның (сыртқы және ішкі) шолулары қоса берілуі керек.
 • Әр мақала үшін HP-дің проректоры мақұлдаған, жариялау мүмкіндігі туралы сараптамалық қорытынды толтырылады. Редакция мақаланы әдеби-стилистикалық өңдеумен айналыспайды. Қолжазбалар мен дискілер қайтарылмайды. Талаптарды бұзған мақалалар жариялауға қабылданбайды және авторларға қайтарылады.

Бір мақаланы жариялау құны:

 • Университет қызметкерлері үшін – 2000 теңге,
 • Басқа жоғары оқу орындарының авторлары үшін – 5000 теңге.

Қолжазбалар мен электронды нұсқаларын мына мекен-жайға жіберу керек:

 1. 090009, Орал қ. Жәңгір хан, 51 жас
 2. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-дың ғылыми-практикалық журналы «Ғылым жаңа білім» («Ғылым және білім»)
 3. Телефон 8 7112 51 65 41; электрондық пошта: nio_red@mail.ru
 4. Журналдың электрондық сайты – WKAU.KZ («Ғылым» бөлімі – «БҚАТУ-дың ғылыми басылымдары»).
 5. Мақалаларды жариялауға қаражат аудару кезіндегі банктік деректемелер:
 6. «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КЕАҚ
 7. РНН 270 100 216 151
 8. БСН 021 140 000 425
 9. IIC KZ 516010181000027495 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Батыс Қазақстан филиалы
 10. BIK HSBKKZKX KBE 16
 11. KNP 859
 12. Ақша аударым шоты: KZ606010181000030922.
090009, Қазақстан Республикасы, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51
 • 8 (7112) 50 13 74
 • 8 (7112) 52 21 00
 • zapkazatu@wkau.kz
Жаңалықтарға жазылу