ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Биотехнология, мал және балық шаруашылығы кафедрасының ұжымы

НУГМАНОВА АРУЖАН ЕРКИНҚЫЗЫН және СУЛТАНОВА Асель КУТТЫБАЕВНАНЫ

6D080200- Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша (PhD) философия докторы дәрежесін алуымен шын жүректен құттықтайды және таудай талап, мызғымас сабырлық, қайтпас жігер, таусылмас талант,  тамаша табыс, керемет кішіпейілділік, жайдары көңіл, ұзақ өмір тілейді!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив кафедра «Биотехнологии, животноводства и рыбного хозяйства» сердечно поздравляют с присуждением решением комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК степени доктора философии (PhD) по специальности 6D080200- «Технология производства продуктов животноводства»

НУГМАНОВУ АРУЖАН ЕРКИНОВНУ и СУЛТАНОВУ АСЕЛЬ КУТТЫБАЕВНУ

Желаем крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!

CONGRATULATIONS!

The staff of the department "Biotechnology, Livestock and Fisheries" heartily congratulates the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan on the degree of Doctor of Philosophy (PhD) on specialty 6D080200 - "Technology of production of livestock products" Nugmanova Aruzhan Erkinovna and Sultanova Assel Kuttybaevna!

We wish you good health and further creative success!

Вы здесь: Главная Воспитательная||и социальная работа Видеотека Құттықтаймыз! - Поздравляем! - CONGRATULATIONS!
Вы здесь: Главная Воспитательная||и социальная работа Видеотека Құттықтаймыз! - Поздравляем! - CONGRATULATIONS!