2017 жылдың 20-21 сәуір аралығында БСҚА сыртқы аудиті туралы

2017 жылдың 20-21 сәуір аралығында Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз Қазақстандық агенттігі (БСҚА) докторантураның білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеуден өткізу үшін сыртқы аудит өткізеді.

Сыртқы аудит тобының жұмыс бағдарламасы мен аккредиттеуден өтетін мамандықтардың тізімі университеттің сайтының «Сапа менеджменті жүйесі» → «Аккредиттеу» бөлімінде www.wkau.kz орналасқан.

Сарапшы топтарының жұмыс орны – Әкімшілік ғимарат, конференция залы.

 

О внешнем аудите Экспертов НКАОКО 20-21 апреля 2017 г.

20 - 21 апреля 2017 года Независимое Казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) проводит внешний аудит по специализированной аккредитации 7 образовательных программ докторантуры   университета.

Программа внешнего аудита и перечень аккредитуемых специальностей размещены на сайте университета www.wkau.kz в Разделе «Система менеджмента качества» → «Аккредитация» 

Рабочее место Экспертной группы – Административный корпус, конференц-зал.

Вы здесь: Главная Воспитательная||и социальная работа Видеотека БСҚА сыртқы аудиті туралы / О внешнем аудите Экспертов НКАОКО
Вы здесь: Главная Воспитательная||и социальная работа Видеотека БСҚА сыртқы аудиті туралы / О внешнем аудите Экспертов НКАОКО