Құрметті Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің студенттері!

2016 жылдың 1-31 желтоқсан аралығында университетте КПО б.в. компаниясында кәсіби практика ұйымдастыру мақсатында студенттердің құжаттарын жинап, іріктеу жұмысы жүргізіледі.

КПО б.в. компаниясына практикаға университеттің төменде көрсетілген мамандықтар бойынша даярланатын, оқу үлгерімдері 3,0 баллдан кем емес 2, 3 курс студенттері жіберіледі:

- Мұнай газ ісі;

- Технологиялық машиналар және жабдықтар;

- Машина жасау;

- Органикалық заттардың химиялық технологиясы;

- Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы;

- Стандарттау, сертификаттау және метрология;

- Газ-мұнай құбырлары және газ-мұнай қоймаларының құрылысы;

- Электр энергетикасы;

- Аспап жасау;

- Ақпараттық жүйелер;

- Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау;

- Көлік, көлік техникасы и технологиялар;

- Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру;

- Экология;

- Экономика;

- Есеп және аудит;

- Менеджмент;

- Қаржы.

Практика  мерзімі 1 ай, практика ақысыз.

КПО б.в. мекемесінде практикадан өтуге тілек білдіретін студенттердің барлық сұрақтарымен «Экономика және бизнес» факультетінің оқу ғимаратының 203 бөлмесінде орналасқан «Кәсіптік практика және жұмысқа орналастыру» орталығына жолығулары сұралады.

Кәсіптік практика және түлектерді
жұмысқа орналастыру орталығы

 

Уважаемые студенты Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана!

В период с 1.12.2016 г. по 31.12.2016 г. в университете производится прием документов студентов для организации профессиональной практики на базе компании КПО б.в.

На практику в компанию КПО б.в. будут направлены студенты 2, 3 курсов, имеющие успеваемость не ниже 3,0 балла по нижеперечисленным специальностям:

- Нефтегазовое дело;

- Технологические машины и оборудование;

- Машиностроение;

- ХТОВ;

- ХТНВ;

- Стандартизация, сертификация и метрология;

- Строительствогазо-нефтепроводов и газо-нефтехранилищ;

- Электроэнергетика;

- Приборостроение;

- Информационные системы;

- Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды;

- Транспорт, транспортная техника и технологиии;

- Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта;

- Экология;

- Экономика;

- Учет и аудит;

- Менеджмент;

- Финансы.

Срок практики 1 месяц, практика не оплачивается.

Студентов, желающих пройти профессиональную практику на базе компании КПО б.в. просим обратиться в центр профессиональной практики и трудоустройства, который расположен в ауд. №203 корпуса факультета «Экономики и бизнеса».

Центр профессиональной практики и
трудоустройства выпускников

Вы здесь: Главная Воспитательная||и социальная работа Видеотека КПО б.в. компаниясында кәсіби практика / Профессиональная практика на базе компании КПО б.в.
Вы здесь: Главная Воспитательная||и социальная работа Видеотека КПО б.в. компаниясында кәсіби практика / Профессиональная практика на базе компании КПО б.в.