Елбасы Жолдауы сындарлы сипатқа ие

***

joldau301115-2

Бүгінгі жаңа жаһандық ахуал жетістіктерімізді сынға салады. Ең жақсы жоспар – ол уақыт талабына бейімделген жоспар. Елбасы Н.Назарбаев біздің мүмкіншіліктерге негізделген іс-әрекеттердің біріңғай стратегиясының негізгі бес бағыттарын белгіледі:

- қаржылық секторды тұрақтандыру;

- бюджеттік саясатты оңтайландыру;

- бәсекеге қабілеттілікті арттыру мақсатында жекешелендіру;

- экономика қарқынының жыл сайынғы өсуі;

- инвестициялық ахуалды жақсарту.

Бүгінгі күннен бастап, біздің ел Дүниежүзілік сауда ұйымының толық құқықты мүшесі болып табылады. Экономиканы дамытуда жаңа сыртқы тәуекелдерді есепке ала отырып, бізге іскерлік белсенділік пен жұмысты қамтуды ынталандыру үшін жаңа бастамалар қажет екендігіне Нұрсұлтан Әбішұлы өз Жолдауында назар аударды.

Сонымен қатар, дағдарысқа қарамастан, үкіметтің халық алдындағы әлеуметтік міндеттемелерінің барлығын да толық орындайтынын және денсаулық сақтау, білім беру саласындағы қызметкерлердің еңбек ақыларының 30% дейін өсетіндігін Президентіміз атап өтті.

Өз басым Жолдауды қызыға тыңдадым. Менің ойымша, осы қойылған мақсаттарға жету үшін әрбір қазақстандық ерең еңбегімен лайықты үлесін қосатындығына сенімдімін.

А.А. Айдаралиева
Жәңгір хан атындағы БҚАТУ доценті, э.ғ.к.

***

Жыл сайынғы Елбасы жолдауын асыға күтетін жастар, биылғы тарихи құжатты бар ынтасымен тыңдап, көңілге тоқыды. Нұрсұлтан Әбішұлы ешқашан жастарды, олардың алаңдатар проблемаларын қай кезде де назардан тыс қалдырған емес. Биылғы жолдау соның нақты айғағы. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап, стипендиялар мөлшерінің 25 пайызға артуы жастарға серпіліс берері анық. Біз батыс аймағындағы іргелі оқу орны Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінде лайықты білім алудамыз. Ертеңгі ел тізгіні де бүгін біліммен қаруланған жалынды жастардың қолында боларын ойға алсақ, бұл өз кезінде қабылданған дұрыс шешім екені анық. Тәуелсіздік таңында ойға алған бар арманыңды, мақсат-мұратыңды орындауға мүмкіндік мол. Тіпті шекара асып, шетелде біліміңді толықтырамын десең де жол ашық. Бастысы аянбай, адал еңбек ету. Президент алдымызға зор міндет қойды, орындалмас арман болмайды, қажырлы еңбек пен төзімділіктің және қоржыныңдағы біліммен алынбас асудың жоқтығы белгілі. Ал сол жолда аянбай атсалысуға замандастарым дайын деп ойлаймын.

Мақсат Батырғалиев,
Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-нің политехникалық факультетінің 2-курс студенті 

***

В этом году Послание Президента страны Н.А.Назарбаева посвящено действиям Казахстана в условиях мирового кризиса. В целом на реализацию проектов Послания выделяется 7,5 трлн тенге.

Президент обратил внимание на необходимость обеспечения эффективного функционирования финансового сектора в условиях плавающего курса тенге. Принципиальный момент заключается в том, что возврата к практике поддерживания курса тенге за счет Нацфонда не будет. Главной задачей правительства обозначено повышение прозрачности налоговой сферы. Прелагается оптимизировать налоговый режим, оставив только три уровня налогов: общий налог известный, патент для индивидуальных предпринимателей, специальный налоговый режим для малого и среднего бизнеса и аграрного сектора.

Правительству поручено разработать новую программу приватизации, включив в нее все организации, находящиеся в государственной собственности, в том числе в ФНБ «Самрук-Казына», НУХ Байтерек и АО «КазАгро». Темпы экономического роста могут быть обеспечены только за счет формирования новых драйверов, обеспечивающих приток экспортных доходов.

С нового года в среднем на 30% вырастут зарплаты бюджетников, социальные пособия и стипендии. Все это станет полноценной основой уверенности народа в своем будущем.

Э.А.Рустенова,
Доцент ЗКАТУ имени Жангир хана

***

Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева ежегодно занимает особое место среди большинства программных документов, обращенных к обществу. В каждом – конкретная перспектива развития страны, основанная на экономических и социальных аспектах.

В своем выступлении Глава государства сделал детальный анализ социально-экономического развития страны, и озвучил новые задачи, необходимые для улучшения благосостояния нашего народа и нашего общества.

Президент обратился не только к законодательной и исполнительной властям, но и ко всей нации. Нурсултан Абишевич заявил, что будущее страны находится в руках тех, кто преисполнен решимости превратить нашу Родину в одно из самых успешных государств мира, при этом особое внимание он обратил на молодежь.

Когда было озвучено очередное Послание Главы государства народу Казахстана, мы, молодежь, услышали от него то, что очень хотели услышать. Это и повышение стидендии на 25 процентов, это и вопросы трудойстройства, это забота о молодежи.

Айгерим Ерланова, студентка 3-курса
факультета «Экономики и бизнеса»

Вы здесь: Главная Магистрантам Елбасы Жолдауы сындарлы сипатқа ие
Вы здесь: Главная Магистрантам Елбасы Жолдауы сындарлы сипатқа ие