Биотехнология және табиғатты пайдалану ғылыми-зерттеу институты

2009 жылы 3 сәуірдің бәсекеге қабілетті сапалы өнімді шығаруға бағытталған іргелі ғылыми негіздерін және қолданбалы зерттеулер дамыту мақсатында ғылыми-зерттеу орталығы ашылды. 07.09.2009 ж. ғылыми-зерттеу институты болып аталды.

Қазіргі таңда ғылыми-зерттеу институтынын құрамында 6 құрылымдық бөлімшелері жұмыс істейді:

        - Инженерлік бейіндегі биотехнология зертханасы

        - Сынау орталығы

        - Мұнай-химия және композиттер зертханасы

        - Зооинженерия зертханасы

        - Инжиниринг зертханасы

        - Жабайы жануарлардың биоәртүрлілікті сақтау орталығы.

Ғылыми-зерттеу институты (бұдан әрі-ҒЗИ) университеттің ғылыми-өндірістік мекемесі болып табылады, биотехнология, мұнай-химия, ихтиология, экология саласындағы ғылыми зерттеулер мен өндеулер орындайтын және қамтамасыз ететін.

Ғылыми зерттеу институт Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады, дербес балансы және заңды тұлға мәртебесі жоқ, ғылыми жөніндегі проректорға бағынады және директормен басқарылады.

ҒЗИ қызметі ҚР басымды ғылым салаларында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің қамтамасыз етуге бағытталған, ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыру және дамыту, өңірдің атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырысы және гранттар, шаруашылық субъектілерінен шарттары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын әзірлеу және жүргізу, ғылыми-зерттеу жұмыстарына студенттер, магистранттар, докторанттар мен оқытушылардын қызғушылығын тудыру.

ҒЗИ негізгі міндеттері:

- Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, дайындау, қамтамасыз ету және жәрдемдесу

- Өңірде жаңа технологиялар мен материалдарды құру мақсатында, жаңа ғылымды қажетсінетін технологияларды жеделдету процестерді дайындау және іске асыру, маңызды әлеуметтік-экономикалық проблемаларды шешу;

- Мамандар даярлау және ғылыми-педагогикалық кадрлар біліктілігінің өсуіне профессор-оқытушылар құрамы сапасын арттыруға жәрдемдесу

- Ғылыми зерттеулердің жоспарларын және жобаларды дайындау;

- Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық деңгейде зерттеулер мен өндірулерді орындауын ұйымдастыру, орындалатын жұмыстарды жоғары тиімділігін қамтамасыз ету, техникалық тапсырмалар мен бағдарламалар бойынша бекітілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының уақытылы және сапалы орындалуына бақылауды жүзеге асырады

- орындалатын зерттеулерді қажет болған жағдайда мемлекеттік тіркеу, тапсырыс берушіге ұсынатын жұмыстарын ғылыми-зерттеу іздестіру бойынша есептерін уақытылығын және дұрыстығын қамтамасыз ету

Студенттер, магистранттар мен докторанттар ғылыми жұмыстарына басшылыққа штаттағы ғылыми қызметкерлердің, профессорлық-оқытушылар құрамының тартуға жәрдемдесу, сондай-ақ, ҚР ғылым дамуының басым бағыттары бойынша оқу дәрістер, семинарлар өткізу

Магистранттар және докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге өз зертханалық базасын беру

- Жұмыс істеп тұрған және жаңа оқу ғылыми зертханаларды жаңғырту. Аймақтағы халықты экологиялық қауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғау мониторингін қамтамасыз ету.

- Кәсіпорындарды консалтинг қамтамасыз ету.

Материалдық база. Ғылыми-зерттеу институты Жәңгір хан атындағы БҚАТУ жанындағы ғимаратында орналасқан. Мекенжай: 090009, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51/1. ҒЗИ қамтамасыз етілген, бөлек тұрған ғимарат, жалпы көлемі 1818,5 м2. Санитарлық ережелер мен нормалар талаптарға сәйкес мамандандырылған үй-жайлар сору-сыртқа тарату желдеткіші жүйесімен жабдықталған. Мемлекеттік бағдарламалар және бөгде шаруашылық шарттары бойынша жобаларды орындауға ҒЗИ үшінші, екінші және жертөле қабаттарындағы үй-жайларда жабдықтар орнатылған

Ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметі (мемлекеттік тапсырыс, гранттар, хоздоговор және т. б.): 2007 жылы Жәңгір хан атындағы БҚАТУ Қоршаған ортаны қорғау Министрлігінің желісі бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау және қызмет көрсету үшін Мемлекеттік лицензиясын растады(№ 00994Р 30 маусым 2007 жыл). Осының негізінде ҒЗИ ғалымдары ихтиология және қолдан ұрықтандыру, ауыл шаруашылығы малдарын селекциясы, қоршаған орта объектілерінің экологиялық жағдайын мониторингі, тамшылатып суару жүйелерін енгізу, мұнай өнімдерін сапасын талдау бағыттары бойынша бірқатар ғылыми зерттеулер орындайды

2009-2011 жж. мемлекеттік ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша ҒЗИ зертханаларымен 10 жоба орындалды

ҒЗИ базасында негізінде бюджеттік бағдарлама бойынша: 055 "Ғылыми және/немесе ғылыми-техникалық қызмет", кіші бағдарлама 101 "Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру" ҚР БҒМ ғылым Комитетінің 33 ғылыми жоба университет жүзеге асырылуда.

Конкурстарға қатысу үшін қаржыландыру. 2009 жылы конкурсқа ҚР БҒМ ғылым Комитетінің "Іргелі ғылыми зерттеулер" 2009-2011 жылдарға арналған 25 өтінім қабылданды, оның ішінде 9 ұтты.

2011 жылы ҚР басымды ғылым дамыту бағыттары бойынша университетің ғалымдары гранттық қаржыландыру зерттеу жобалардан 45 өтінім берілсе, оның ішінде 30 ұтты. ҚР БҒМ ғылым Комитетінің инновациялық жобалар байқауына университетінің атынан инновациялық жобаларды зерттеулер 6 өтінімдер берілді, оның ішінде ұтып алған жоқ.

2012 жылы ҚР басымды ғылым дамытудың бағыттары бойынша университетің ғалымдары гранттық қаржыландыру зерттеу жобалардан 31 өтінім берілсе, оның ішінде мақұлданды 5. ҚР БҒМ ғылым Комитетінің инновациялық жобалар байқауына университетінің атынан инновациялық жобаларды зерттеулер 2 өтінімдер берілді, оның ішінде мақұлданған 1.

2015 - 2016 жылы ҚР басымды ғылым дамытудың бағыттары бойынша университетің ғалымдары гранттық қаржыландыру зерттеу жобалардан 25 өтінім берілсе, оның ішінде мақұлданды 2. ҚР БҒМ ғылым Комитетінің инновациялық жобалар байқауына университетінің атынан инновациялық жобаларды зерттеулер 28 өтінімдер берілді, оның ішінде мақұлданған 21. Бюджеттік бағдарлама 019 жөніндегі «Қызмет көрсету бойынша инновациялық тәжірибені тарату және енгізу " 7 өтінімдерді берілсе, оның ішінде мақұлданды 4.

ҒЗИ зертханаларын аккредиттеу. Білім және ғылым министрлігінің бақылау Комитетінде ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы субъектісі ретінде университет аккредитациядан өтті.

2011 ж. 9 қарашада ИСО МЭК 17025 Аккредиттеу аттестаты № КZ.Мен.09.0147 жылғы 9 қараша 2011 ж.) Сынақ орталығы зертхананың аккредиттелген.

ҒЗИ базасында ғылыми кадрларды дайындау. ҒЗИ зертханалар базасында 2007-2016 жж. 10 докторлық диссертация, 38 кандидаттық диссертация қорғалды, 130 магистрлік диссертация 2000 дипломдық жобалар дайындалды.

 

Біліктілігін арттыру. Ғылыми-зерттеу институтын зертхана базасында тағылымдамадан өткізу, ПОҚ біліктілігін арттыру. ҒЗИ зертхана базасында барлығы: 2007-2016 жж. ұйымдастырылған біліктілігін арттыру - 1960 ПОҚ, оның ішінде 2008 жылы - 566 тыңдаушы, 2009 ж. - 238, 2010 ж. – 601, 2011 жылы – 400, 2012 жылы – 95, 2013-2016 - 60.

Жарияланымдар. ҒЗИ зертханалар базасында зерттеулер нәтижелері бойынша 2007-2012 жж. жарияланды 368 жұмыстарды, оның ішінде 8 монография, 19 патенттер, 116-баптарының рейтингтік басылымдарда, танылған және ғылым саласындағы бақылау комитеті, 178-баптарының, ғылыми конференцияларға, 29 оқу-әдістемелік құрал, 18 мақала шетелдік басылымдарда, оның ішінде нөлдік емес импакт фактор – 2.

2013-2016 жж. 234 ғылыми еңбектері жарияланған.

Ғылыми зерттеу институтының директоры, ветеринарлық ғылымдарының докторы - Ахмеденов Қ.М.

 

Байланыс:

Телефоны: 8(7112) 51-65-42; ішкі телефоны: 2-14

Қабылдау уақыты: Дүйсенбі-жұма 9.00- 13.00, 14.00-18.00

Ғылыми зерттеу институты, 100 бөлме

Эл. пошта:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

 

Вы здесь: Главная Басшылық және бөлімшелер ҒЗИ
Вы здесь: Главная Басшылық және бөлімшелер ҒЗИ